رفع مسئولیت - مستر پایتون

رفع مسئولیت

درود دوستان عزیز .

تمامی فعالیت های مسترپایتون ، فقط و فقط هدف آموزشی خواهند داشت و طبق قوانین کشور خواهند بود .

مطالب به هیچ عنوان به قصد آموزش انجام خرابکاری یا جرم منتشر نخواهند شد و صرفا جنبه آموزشی و اطلاع رسانی خواهند داشت  .

بنابراین مسئولیت ارتکاب به هرگونه جرم با توجه به قوانین کشور ،‌  بر عهده خود شخص کاربر خواهد بود .

ارادت …